Psycho Oncologische Therapie

Psycho Oncologische Therapie is speciaal gericht op mensen met kanker, die kanker hebben gehad, of hun partner en gezinsleden. Deze therapie is heel breed en heeft een integrale benadering. De therapie werkt bijzonder goed als aanvulling op de reguliere medische zorg.

Denk hierbij aan: het dragelijker maken van de lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale situatie, pijnbestrijding, versterking en begeleiding bij radio- en chemotherapie, het herstel, maar ook in de palliatieve periode gericht verlichting geven van pijn en andere ongemakken, stervensbegeleiding en rouwverwerking.