Astrologie

Waarom overkomt mij dit?
Waarom loopt mijn leven zoals het doet?
Wat hindert mij mijn dromen te realiseren?


Vanuit de Astrologie krijg je op dit soort vragen een antwoord, vanuit een vraag gerichte horoscoop.

► klik op de driehoekjes om meer te weten te komen ►

Wat is Astrologie?

Astrologie bestudeert de samenhang, de analogie, tussen enerzijds de gebeurtenissen op aarde en de belevenissen van de mens en anderzijds de bewegingen van de hemellichamen. Dit betekent dat astronomische gegevens in symbolische relatie staan tot de manier waarop de mens zichzelf en zijn leven op aarde ervaart. Mensen hebben zich altijd al bezig gehouden met de vragen: Wie ben ik? Waartoe ben ik op aarde? Wat betekent leven voor mij? Wat betekenen voor mij de dingen die ik meemaak, de ervaringen en de gevolgen ervan? Met behulp van astrologie zoeken wij naar de antwoorden op deze vragen, die overigens op velerlei wijzen worden gesteld.

Geboortehoroscoop

Vanuit de geboortehoroscoop worden vaak andere astrologische technieken toegepast, om iemands leven en situaties in het leven meer specifiek verder en dieper te onderzoeken. Deze horoscoop houdt je als het ware een spiegel voor van wie en hoe je bent en waardoor je doet wat je doet.

Op het moment van geboorte staan de Zon, de Maan en de planeten op een bepaalde plaats aan de hemel. Deze standen gezien vanaf de geboorteplaats op aarde in kaart gebracht, geven de persoonlijke geboortehoroscoop. Deze horoscoop is een soort persoonlijke routeplanner die je helpt bij het maken van keuzen op je levensweg.

Uit de horoscoop is enorm veel af te lezen. Mogelijkheden en moeilijkheden op het gebied van je: carrière, relaties, kansen en wensen in de liefde, karakter, interesse, behoefte, talenten, en het vertelt je de spirituele achtergronden en doelen van dit leven … Een perfecte manier dus om jezelf beter te leren kennen.

Je krijgt hiermee een beter zicht op bijvoorbeeld problemen waar je misschien steeds weer tegenaan loopt, waarom je in bepaalde situaties nu altijd juist zó reageert, waarom je bang bent iets te doen wat je eigenlijk heel graag wil doen, enzovoorts.

Als astroloog bied ik je de gelegenheid om: mogelijkheden in jezelf te ontdekken, problemen aan te pakken, je leven bewuster te leven en een hogere kwaliteit te geven, op een manier die bij jou past. Het leven hoeft geen noodlot te zijn! Neem het leven in eigen handen, want jij bent verantwoordelijk voor jouw leven en de keuzen die je maakt.

De geboortehoroscoop is altijd de basis in de astrologie, jij staat daarin centraal.

Consult van 2 uur: € 110,00
Babyhoroscoop schriftelijk: € 110,00

Toekomstprognose

Om meer inzicht te krijgen in gebeurtenissen in het verleden, het heden of de toekomst maak ik een uitgebreide prognose voor je. Een prognose is niet het zelfde als een voorspelling. Een prognose bestaat uit tendensen van wat iemand ‘te wachten staat’; zijn mogelijkheden. Het meest interessant hierin is inzicht krijgen in wat er momenteel ‘speelt’ in je leven, wat is de dieper liggende bedoeling hiervan en wat is er zelf actief en positief mee te doen.

Consult van 2 uur: € 125,00

Astrologie en Relatie

De relatiehoroscoop geeft inzicht in je eigen behoeften, verwachtingen en inbreng in relaties in het algemeen. Wat verwacht je van je partner? Wat zijn de behoeften, verwachtingen en inbreng van je partner en is hij of zij ook instaat aan die van jou te voldoen? Ben jij instaat aan de verwachtingen van je partner te voldoen? Alleen hierin al helderheid brengen geeft enorm veel inzicht en ruimte aan beide partners en hun relatie. Hierbij komt dan nog een analyse van hoe de chemie van jullie samenzijn werkt.

Consult van 2 uur: € 165,00

Opvoedingsadviezen

De geboortehoroscoop van je kind leert je, welke benaderingswijzen en (non)verbale communicatie het beste bij je kind past. Zo weet je, hoe je je zo goed mogelijk op je kind afstemt voor een effectieve opvoeding en een voor alle partijen meest gunstig leefklimaat. Vanwege de privacy van je kind mag dit voor kinderen ouder dan 12 jaar alleen, wanneer het kind er zelf bij aanwezig is, of met schriftelijke toestemming van je kind.

Astrologie en Gezondheid

Om geestelijke en/of emotionele oorzaken van lichamelijke klachten op te sporen gebruik je de medische astrologie. Zodra de onderliggende onzichtbare (psychosomatische) oorzaken gevonden zijn, liggen de mogelijkheden open om daar aan te gaan werken en zo lichamelijke, geestelijke en emotionele klachten aan te pakken. Kies je bijvoorbeeld voor een operatie en is daar geen haast bij, vraag dan astrologisch advies om het meest gunstige moment te kiezen.

Consult van 2 uur: € 125,00

Zaken en Bedrijfsastrologie

Een bedrijfsanalyse is voor iedere ondernemer onontbeerlijk. Hiermee krijg je zicht op de verschillende terreinen van je bedrijf: van financiële zaken tot de manier waarop je met klanten of concurrenten om gaat.

Wat is de invloed van de bedrijfsleider en die van de werknemers op het bedrijf? Is er een goede samenwerking, of loopt het op dat gebied altijd spaak? Hoe komt dat?

Astrologie biedt ook goede hulp bij sollicitatieprocedures. Ben je bezig een bedrijf te starten, vraag dan astrologisch advies  voor het meest gunstige moment van opening.

Beroepskeuze Analyse

Op basis van je geboortehoroscoop is uit te zoeken welke talenten er in je schuilen, op welke manier en onder welke omstandigheden je het liefste werkt en wat in wezen je ambities en doelen in je leven zijn. Van hieruit volgt dan vanzelf wat voor vooropleiding het best bij je past en in welke vorm.

Consult van 1 uur: € 75,00

Astrologie en Therapie

Astrologie is een perfect hulpmiddel bij therapie. Het geeft op voorhand veel en diepgaande informatie over de cliënt zijn of haar kernproblemen, waardoor maanden of misschien wel jarenlange analyse wordt gewonnen om die kern op te sporen. Ook eventuele lichamelijke klachten, met name klachten zonder zichtbare oorzaak, zijn vaak met een horoscoop te duiden. Daardoor wordt de onderliggende oorzaak snel helder gemaakt. Voordeel is hier, dat de therapie vaak vlotter, doeltreffender en efficiënter zijn beloop heeft en resultaten boekt.