Psycho Oncologische Therapie

Lyke Bagaya

Praktijk Psycho Spirituele Therapie

Psycho Oncologische Therapie


Psycho Oncologische Therapie is speciaal gericht op mensen met kanker, die kanker hebben gehad, of hun partner en gezinsleden. Deze therapie is heel breed en heeft een integrale benadering. De therapie werkt bijzonder goed als aanvulling op de reguliere medische zorg.


Denk hierbij aan: het dragelijker maken van de lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale situatie, pijnbestrijding, versterking en begeleiding bij radio- en chemotherapie, het herstel, maar ook in de palliatieve periode gericht verlichting geven van pijn en andere ongemakken, stervensbegeleiding en rouwverwerking.


Beroepsverenigingen


Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten (NBVH), waardoor je bij verschillende ziektekostenverzekeringen een tegemoetkoming in de kosten krijgt. Dat zelfde geldt voor RBCZ.

Neem hiervoor contact op met je ziektekosten-verzekering.


Kosten

Een consult van een uur kost € 85,-  (vrijgesteld van btw)

LykeBagaya.nl | mail@lykebagaya.nl | 06-10531843