Verlies en Rouw

VERLIES EN ROUWMultimethodische Verlieskunde en Rouwverwerking.


Iedereen maakt in zijn of haar leven meerdere verliezen mee. Dat hoort bij het leven.

Sommige verliezen zijn moeilijker te verwerken dan andere. een verlies  verwerken is

soms zo moeilijk, dat je het gevoel hebt het niet aan te kunnen; dat je niet meer weet

hoe verder te leven met dit verlies.


Er zijn verschillende soorten verlies.


Meestal denk je als eerste aan het verlies van een dierbaar persoon. Ook het verlies van werk is vaak zeer ingrijpend, omdat dat vaak het verlies van je toekomstbeeld inhoudt, van status en bestaanszekerheid.

Het verlies van gezondheid door een ernstige ziekte en/of wanneer een lichaamsdeel of orgaan geamputeerd moet worden, is vaak schokkend en angstwekkend en tast je vertrouwen in je lichaam aan.


Multimethodische Verliesbegeleiding biedt steun en begeleiding bij verlies accepteren en leren omgaan met het rouwproces, zodat je uiteindelijk weer toe komt aan denken over en plannen van een toekomst.Therapie


In mijn praktijk behelst de therapie een aantal sessies van een uur. Hoeveel sessies is afhankelijk van de cliënt en zijn of haar problematiek.

Online consult via beeldbellen is ook mogelijk.

Voor een gratis kennismakingsgesprek bel of mail: 06-10531843 of mail@lykebagaya.nl.Beroepsverenigingen   

 

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten (NBVH), waardoor je bij verscheidene ziektekosten-verzekeringen een tegemoetkoming in de kosten krijgt.

Dat zelfde geldt voor RBCZ.

Neem hiervoor contact op met je ziektenkosten-verzekeringKosten


Een consult van een uur kost €95  (vrijgesteld van btw)