Psycho Analytische Hypnotherapie

Hypnotherapie 


Technieken - Therapie - Beroepsverenigingen - Kosten - Wat is hypnose? - ToepassingenHypnose staat bekend als de moeder van alle therapievormen.


Hypnotherapie is een intensieve kortdurende therapie. Het werkt als psychotherapie, maar dan met behulp van hypnose, wat door de eeuwen heen al wordt toegepast om inzichten te verkrijgen in onbewuste processen.


De oorzaak van problemen is alleen bij de wortel te onderzoeken om deze daarna te helen!


Heb je emotionele problemen, dan is hypnotherapie precies wat je zoekt. Lichamelijke kwalen en ziektes, veroorzaakt of verergerd door angst en spanning, worden verlicht en destructieve gewoontepatronen gereorganiseerd.


Er zijn vier algemene toepassingsgebieden:


- Lichamelijke en psychosomatische klachten (= ziekten die zich

                  uiten in lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak)

- Verwerking van klachten op emotioneel gebied.

- Probleemgewoontes die aangeleerd zijn.

- Persoonlijke en spirituele ontwikkeling.


Technieken


In de hypnotherapie worden verschillende technieken gebruikt, om verschillende doelen te bereiken. Het te bereiken doel wordt ten eerste bepaald door de cliënt in overleg met de therapeut.


Ik maak gebruik van technieken die de oorzaken van problemen helpen ontdekken en alsnog verwerken. Er zijn technieken om  patroongedrag te verminderen, waarbij de cliënt de problematische gevoelens en reacties (bv. fobieën) gaat loslaten, die met dat gedrag worden geuit.

In bepaalde situaties werk ik met technieken om positief gedrag (bv. assertief gedrag) (opnieuw) aan te leren of negatief gedrag (bv. slechte gewoonten) af te leren.De meerwaarde van Psycho Analytische Hypnotherapie, die zich onderscheidt van de 'gewone' hypnotherapie, is dat deze dieper op de psyche van de cliënt ingaat.Wat is Hypnose?


Het woord 'hypnose' komt van de Griekse god Hypnos en betekent slaap. Deze god gaf de mensen de zegeningen van de slaap gegeven.


Hypnose is echter geen slaap, hoewel dat soms wel gedacht wordt. Dit misverstand komt meestal voort uit verhaaltjes of show-hypnose, waarbij het 'slachtoffer' gesuggereerd wordt slaperig te zijn en tenslotte in slaap te vallen. Al lijkt iemand die in hypnose is te slapen, doordat hij er zo uitziet, het tegendeel is waar.


Hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand, die we ook wel trance noemen. Het is niet zo dat de gehypnotiseerde persoon dan 'helemaal weg' is en niet meer weet wat hij doet. De persoon is zich nog wel degelijk bewust van zijn situatie en omgeving, maar dit bewustzijn is zogezegd op een lager pitje komen te staan. Het is te vergelijken met, wanneer je totaal verdiept in een spannend boek, je er niet bewust van bent, dat een van je gezinsleden de kamer in is gekomen. Of wanneer je diep in gedachten uit het raam zit te staren en je hoort niet dat je wordt gevraagd of je nog koffie wilt. Je bent als gehypnotiseerd.


Het bewust zijn van de omgeving is dus op een lager pitje komen te staan, maar naar binnen is er juist een verhoogde concentratie, waardoor een bewustzijns-vernauwing ontstaat.

 

De Britisch Medical Association geeft de volgende definitie van hypnose/trance: "Hypnose is een tijdelijke toestand van gewijzigde aandacht bij de patiënt, een toestand waarin verschillende verschijnselen spontaan of als reactie op verbale of andere prikkels kunnen optreden".


Binnen de Psycho Analytische Hypnotherapie maak ik gebruik van de volgende technieken:


- Progressieve Relaxatie (een methode ter ontspanning),

- Ontspanning en ademhaling,

- Aarding en gronding,

- Harmoniseren van de elementen vuur, aarde, lucht en water,

- Ik-versterking en zelf-bescherming,

- Geleide Fantasie (visualisatie),

- Actieve Imaginatie (visualisatie),

- Imaginair Lichamelijk Onderzoek (visualisatie),

- Idiomotorisch reageren (directe communicatie met het     

  onderbewuste),

- Pathwork (vanuit zelfkennis en acceptatie je verantwoordelijkheid

  nemen),

- Regressie (terug in de tijd),

- Innerlijke Kind,

- Reparenting (je eigen vader en moeder worden),

- Losmaking van belastende relaties,

- Verschillende exploratietechnieken (onderzoeken van wat er in

  het onderbewuste ligt opgeslagen),

- NLP (denken en overtuigingen verhelderen en rechtzetten),

- Voice Dialogue (de verschillende en tegenstrijdige delen in jezelf

  met elkaar in harmonie brengen),

- Psychosynthese (de verschillende en tegenstrijdige delen in jezelf

  met elkaar in harmonie brengen),

- Droomwerk,

- Reïncarnatie,

- Focussen.

 

Therapie


In mijn praktijk behelst de therapie een aantal sessies van een uur. Hoeveel sessies is afhankelijk van de cliënt en zijn of haar problematiek. Meer weten, vraag een gratis kennismakingsgesprek aan: +316-10531843 of mail@lykebagaya.nl


Online via beeldbellen.


Kosten


Een consult van een uur kost €55 (vrijgesteld van btw)


Toepassingen


Hypnose wordt door de eeuwen heen al toegepast om inzichten te verkrijgen in onbewuste processen; zij staat bekend als de moeder van alle therapievormen.


Hypnose stimuleert de ontspanning sterk, maakt de cliënt ontvankelijker voor suggestie en brengt hem/haar nauwer in contact met zijn/haar innerlijk.  Dit is heel bevorderlijk als je aan emotionele problemen werkt. Lichamelijke kwalen en ziektes, veroorzaakt of verergerd door angst en spanning, worden verlicht en destructieve gewoontepatronen worden ermee gereorganiseerd.


Hypnotherapie werkt als psychotherapie, maar dan met behulp van hypnose. Het voordeel van hypnotherapie is, dat het een intensieve kortdurende therapie is.

 

Hypnotherapie komt steeds meer in de belangstelling. Hypnose wordt al gebruikt in: de tandartsenpraktijk, de gynaecologie, pijn- en brandwondencentra, begeleiden van kanker- en aidspatiënten, rouwverwerking, etc. Zeer belangrijk in deze tijd is de verlossende rol die hypnotherapie soms inneemt bij stress en burn-out.

Slaap is uiterlijke schijn; van binnen is er veel activiteit

Mijn 15-jarige zoon heeft een Autistische Stoornis en daaraan gerelateerd een angststoornis.

Naar school gaan bracht hem altijd veel stress, vooral sinds hij een keer braakte in de taxibus.

Daarom bracht ik hem jarenlang naar school, maar ook dat ging erg moeizaam, omdat hij van de spanning misselijk werd en erg moest kokhalzen; minstens 30 maal in het uurtje tussen opstaan en school.

Om de spanning te verminderen probeerden we alles wat er maar te bedenken viel; van komische filmpjes op YouTube en het afspelen van zijn lievelingsmuziek tot cognitieve gedragstherapie en medicatie.

Een enkele keer lukte het hem om op school te komen, soms kwamen we niet verder dan het schoolplein, maar meestal haalden we de auto niet eens  voor de spanning te heftig werd.

Het was een onhoudbare situatie. Niet alleen mijn zoon, maar het hele gezin leed er onder.


De stap naar hypnotherapie bleek een schot in de roos.

De eerste keer dat mijn zoon bij Lyke kwam hadden ze een gesprek, zodat ze zoveel mogelijk inzicht kon krijgen in hem en zijn situatie.

De keer daarna kwam hij onder hypnose. Achteraf vertelde hij zelf dat hij alles om zich heen nog kon horen en ruiken.

Lyke bracht hem in contact met het stukje in hem zelf dat ooit de keuze maakte om misselijk te worden en te kokhalzen bij spanning. Voor hem waren het een soort bolletjes.

Hij nam er afscheid van, de bolletjes losten op en hij heeft nooit meer gekokhalsd.


Inmiddels zijn we een paar maanden verder.

Ons leven is nu op z'n zachtst gezegd een stuk aangenamer en mijn zoon heeft  geestelijk een enorme groeispurt doorgemaakt.   

We genieten er nog elke dag van, dat hij gewoon weer naar school kan!


Geke Z. uit E.