Familie of Systeem Opstellingen

Familie & Systemische Opstellingen Opstellingen helpen je met zichtbaar maken hoe, waar en wanneer situaties zijn ontstaan, vanuit het systeem waarin het is ontstaan. 


Iedereen maakt deel uit van een familiesysteem.


Dit systeem zorgt ervoor, dat er een verbondenheid ontstaat tussen de familieleden, die zowel positieve als minder positieve effecten op de betrokkenen achterlaat. Vanuit de verbondenheid met elkaar draag je gevoelens en emoties over en leg je verbindingen, die vaak zowel liefdevol als belemmerend werken. Ieder individu speelde zijn rol in het spel van de familiegeschiedenis, met als gevolg, dat elk individu een blauwdruk ervan met zich meedraagt in alle verdere contacten, die hij of zij later met iemand legt.


Je raakt verstrikt in de rollen die je hebt gespeeld. Je stapt pas uit deze rollen, nadat je je bewust bent van die rollen. Word je je niet bewust van je familieconstellaties, dan wordt vaak generaties lang datgene overgedragen, wat je in je familie hebt aangeleerd. Naast de rollen die je hebt ingenomen, heb je onbewust ook vaak ideeën of gevoelens van grootouders of overgrootouders overgenomen.


Met behulp van een familieopstelling worden deze onbewuste processen gezien en voelbaar en daardoor veranderbaar.


Er wordt als het ware ruimte gemaakt in je eigen innerlijke wereld en de belemmerende blauwdruk van je familie wordt losgelaten, zodat contacten en interacties verbeteren en een natuurlijk verloop krijgen, waarin authenticiteit voorop staat. Innerlijke conflicten worden opgelost door oude patronen en interacties te herkennen en los te laten.


Zowel familie, collega's, maar ook persoonlijkheidsdelen, innerlijke delen en fysieke klachten mag je laten opstellen, waarna door hervonden harmonie een nieuw psychisch en lichamelijk evenwicht ontstaat.Structuur van de workshop


Regelmatig organiseer ik een opstellingendag. Tijdens deze dag worden maximaal 4 opstellingen gedaan door opstellers/cliënten.

De groep wordt aangevuld met representanten; zij worden opgesteld en representeren de personen of delen van het op te stellen systeem.

   


De investering van de opsteller/cliënt is €55 (vrijgesteld van btw)

Hiervoor krijg je een intensieve individuele sessie, die je bijzondere inzichten zal geven, kwartjes zal laten vallen en je zal helpen verandering in de verstrikkingen te brengen. Ontwarren ofwel ont-wikkelen !

Daarbij krijg je in de week erna nog een telefonisch gesprek om na te praten en evalueren.


Representanten doen gratis mee.

Een vrije gift naar jouw waardering achteraf is echter zeer welkom.